Jak uczyć o energii jądrowej – 2019

W imieniu Departamentu Energii Jądrowej Ministerstwa Energii, Wydziałów Biologii i Chemii Uniwersytetu Warszawskiego oraz firmy szkoleniowej „WOJRON-EDU” serdecznie zapraszamy nauczycieli biologii, chemii, fizyki, geografii, przyrody i edukacji dla bezpieczeństwa oraz doradców metodycznych pracujących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych z terenu całego kraju do udziału w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym energii jądrowej.

Szkolenie składać się będzie z części teoretycznej – wykładowej i praktycznej – ćwiczenia w laboratorium oraz warsztaty metodyczne.

Całodniowe szkolenie (10:00-17:00) jest bezpłatne, a organizatorzy zapewniają przerwę obiadową i przerwy kawowe.

Szkolenia odbędą się w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego mieszczącym się przy ulicy ul. Żwirki i Wigury 101 w Warszawie w następujących terminach:

 • 30 września 2019 r. (poniedziałek)
 • 01 października 2019 r. (wtorek)
 • 03 października 2019 r. (czwartek)
 • 04 października 2019 r. (piątek)

W każdym z terminów udział może wziąć tylko 40 nauczycieli.

Miejsca dla nauczycieli według województw zostały rozdzielone proporcjonalnie według liczby szkół w danym województwie:

 • zachodnio-pomorskie – 7 miejsc
 • lubuskie – 4 miejsca
 • wielkopolskie – 15 miejsc
 • pomorskie – 10 miejsc
 • dolnośląskie – 11 miejsc
 • opolskie – 4 miejsca
 • śląskie – 17 miejsc
 • łódzkie – 10 miejsc
 • mazowieckie – 24 miejsca
 • warmińsko-mazurskie – 6 miejsc
 • podlaskie – 5 miejsc
 • kujawsko-pomorskie – 9 miejsc
 • małopolskie – 15 miejsc
 • świętokrzyskie – 5 miejsc
 • podkarpackie – 9 miejsc
 • lubelskie – 9 miejsc

Program szkolenia

Każdy nauczyciel / nauczycielka otrzyma:

 1. materiały edukacyjne (scenariusze lekcji, propozycje zadań dla uczniów), służące do realizacji zagadnień zgodnych z nową podstawą programową kształcenia ogólnego wraz ze wskazówkami do ich wykorzystania w codziennej pracy z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych;
 2. pakiet edukacyjny Edu-box pt.: „Jak uczyć o energii jądrowej?”, dzięki któremu wszyscy nauczyciele z Państwa szkoły będą mogli przeprowadzać eksperymenty oraz ćwiczenia modelujące i symulacyjne w klasie. W skład pakietu wejdzie m.in.: urządzenie do detekcji promieniowania jonizującego (SmartGeiger) wraz z aplikacją na telefony typu smartfon oraz gry edukacyjne;
 3. Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.

Formularz zgłoszeniowy (kliknij w słowo formularz)

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decydować będzie data zgłoszenia. Planowana jest także lista uzupełniająca dla osób, które zgłoszą się w późniejszym terminie.

Rekrutację na szkolenia rozpoczniemy w dniu 10 września 2019 r. o godzinie 10:00. Każdy zgłaszający się nauczyciel otrzyma potwierdzenie rejestracji. Rejestracji dokonać będzie można wysyłając wypełniony formularz (z własnoręcznym podpisem) na adres e-mail: poznajatom@biol.uw.edu.pl.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s